+31(0)162 471 100 info@makz-kalkzandsteen.nl Contact

BIM

MAKZ Kalkzandsteen speelt in op de nieuwste ontwikkelingen in de bouwsector. Eén daarvan is BIM (Building Information Model). Dit houdt in: het in een zo vroeg mogelijk stadium vastleggen van afspraken en informatie voor alle betrokken partijen in het bouwproces, met als doel de faalkosten in de bouw te reduceren, bouwprocessen te versnellen en efficiënter te bouwen. Dit alles samengevoegd in een virtueel 3D model waar MAKZ als kalkzandsteen leverancier en uw BIM-partner een belangrijke rol in kan spelen.

MAKZ, uw ketenpartner

MAKZ is niet enkel leverancier van hoogwaardige kalkzandsteen producten, maar is met BIM ook een volwaardige partner in de ketensamenwerking. De medewerkers van ons projectbureau spelen een essentiële rol in dit traject. Zij kunnen u bijstaan in het toepassen van de BIM methodiek in uw project en u voorzien van alle noodzakelijke informatie.

Steeds meer partijen in de bouwbranche ontdekken de kracht van BIM in het bouwproces. Door het “goed” toepassen van deze methodiek kan er tijdens de uitvoering veel efficiënter en met een minimum aan fouten gebouwd worden.

Een ‘goed’ 3D model begint bij duidelijke afspraken voordat er ook maar één wand is getekend. MAKZ zit graag zo vroeg mogelijk in het proces rond de tafel met de modellerende partijen. Op deze manier kunnen wij het model sturen richting een goed werkend productiemodel. MAKZ maakt daarbij gebruik van een eigen ontwikkelde objectenbibliotheek die volgens de Open-BIM gedachte is opgesteld. Daarnaast worden de nodige voorwaarden/adviezen vertaalt in een handig en overzichtelijk ‘BIM Uitvoeringsplan MAKZ’ die per project met u wordt afgestemd.

MAKZ tools

Als modellerende partij (architect, constructeur, aannemer) kunt u gratis gebruik maken van onze Revit BIM bibliotheek die voldoet aan de Open-standaarden. Deze bibliotheek bevat alle wandobjecten met de specifieke wandeigenschappen zoals dikte, kwaliteit, volumieke massa, brandgedrag etc. Op deze manier zijn essentiële gegevens vooraf bekend zodat deze gemakkelijk via, uittrekstaten, begrotingen en planningen geraadpleegd kunnen worden. Ter grondslag aan de MAKZ bibliotheek liggen de ‘BIM Basis Informatieleveringsspecificaties’ en de ‘Nederlandse Revit Standards 2.0’.

BIM'men met MAKZ

Na het maken van duidelijke (teken)afspraken ontvangt MAKZ graag uw BIM project (LOD 300/350) in de ‘open standaard’ IFC2x3, waarna er door MAKZ een controle plaats vindt of het aangeleverde model geschikt is om als BIM project uit te werken. Het heeft sterk de voorkeur om gebruik te maken van de MAKZ BIM bibliotheek in combinatie met de voorwaarden/adviezen. Na afstemming met U, gaan wij aan de slag om de kalkzandsteen elementen uit uw project in onze eigen 3D software aan te vullen met de nodige lateien, dilataties, wandaansluitingen en uiteindelijk de nodige kimmen, hele elementen en passtukken.

Van MAKZ ontvangt u vervolgens een hoog kwalitatief 3D aspectmodel (LOD400) van de kalkzandsteen retour in de open standaard IFC. Deze kunt u perfect gebruiken voor de nodige clash controles. Hierbij worden conflicten tussen de kalkzandsteen wanden en de overige disciplines in het project opgespoord. Op deze manier komt u niet voor verrassingen te staan tijdens de uitvoering waardoor er sneller, efficiënter en goedkoper gebouwd kan worden.

Na het verwerken van eventuele clashes/knelpunten en uiteindelijk het geven van uw akkoord kunnen de elementen in productie worden genomen en kan er volgens planning geleverd worden.

Voordeel virtueel bouwen

Door het ‘goed’ toe (laten) passen van BIM in uw projecten kunnen doorlooptijden korter worden en kunnen uiteindelijk de wanden efficiënt opgebouwd worden op de bouwplaats. Fouten worden zoveel mogelijk voorkomen, de bouwkwaliteit gaat omhoog en afval maximaal gereduceerd.

MAKZ is een volwaardige BIM-partner die u kan bijstaan in de huidige BIM-jungle. Mocht u nog vragen hebben over BIM of geïnteresseerd zijn naar de mogelijkheden, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via de contactgegevens of rechtstreeks via projectbureau@makz-kalkzandsteen.nl.

Stel een vraag Stel een
vraag
Offerte aanvragen Offerte
aanvragen
Afspraak maken Afspraak
maken
Bezoek plannen Bezoek
plannen