+31(0)162 471 100 info@makz-kalkzandsteen.nl Contact

Geluidsisolatie

Kalkzandsteen is door de hoge volumieke massa een uitstekend materiaal om garant te staan voor een goede geluidsisolatie. Het weren van storende geluiden vanuit buiten of aangrenzende woningen is een absolute voorwaarde om een prettige leefomgeving te realiseren. Door kalkzandsteen toe te passen kan prima aan deze eis worden voldaan; door het ontkoppelen van constructieve muren en –bouwonderdelen kan dit nog extra positief worden beïnvloed. Vooral in de eengezinswoningen wordt dikwijls gekozen voor de ontkoppeling van de woning scheidende wanden (zgn. ankerloze spouwmuren). In de gestapelde bouw (woongebouwen/appartementen) worden vanwege de constructieve aspecten doorgaans massieve muren toegepast. De theoretische geluidsisolatiewaarde van wanden wordt beïnvloed door de aansluitende constructie- delen. Naar detail hiervan is onderzoek gedaan en de uitkomsten hiervan zijn opgenomen in een praktijknorm: de NPR 5070. Deze norm geeft aan hoe bouwkundige onderdelen dienen te worden gecombineerd teneinde het gewenst en/of wettelijk verplichte isolatie-niveau te bereiken. In Nederland is wettelijk binnen het zgn. ‘Bouwbesluit’ bepaald wat de minimum geluidsisolatie-eisen zijn welke worden gesteld aan woningen onderling en aan vertrekken binnen dezelfde woning gelegen. De wettelijke minimumeis voor woningen onderling voor luchtgeluidsisolatie (Ilu;k) is 0 dB; voor contactgeluid (Ico) bedraagt dit +5 dB. Er kan binnen dit kader worden gekozen voor een verbeterde isolatienorm; de waarden liggen dan op IIlu;k = +5 dB en Ico = +10 dB. In de onderstaande tabel staat weergegeven hoe aan de gestelde eisen kan worden voldaan met een correcte detaillering en uitvoering.

Hoge volumieke massa (MAKZ-Plus)

In woongebouwen (appartementen) worden veelal massieve woning scheidende wanden toegepast. Deze dienen bij toepassing van de gewone kwaliteit kalkzandsteen 300 mm dik te zijn. Door toepassing van kalkzandsteen met een hoge volumieke massa (2.150 kg/m3) kan deze dikte worden gereduceerd tot 250 mm. Op deze wijze kunnen ook de dragende binnenwanden en eindgevels slanker worden uitgevoerd. Deze dikte zou normaliter 214 mm zijn, maar bij toepassing van de MAKZ-plus kwaliteit kan dit worden uitgevoerd in een 175 mm dikke wand.

Bouwbesluit

Op 1 april 2012 zijn in het Bouwbesluit 2012 de eisen voor geluidsisolatie veranderd. Tot 1 april 2012 werd geluidsisolatie weergegeven met Ilu;k en Ico. Dit is gewijzigd in Dn;T;A,k voor Ilu;k en Ln;T;A voor de Ico. Omdat dit oude begrippen zijn die nog steeds worden gebruikt staat hieronder het verschil weergegeven uitgaande van de wettelijke minimumeis.

Oude waardenNieuwe waarden
Ilu;k = 0 dBDn;T;A,k = 52 dB
Ico = +5 dBLn;T;A = 54 dB

De nieuwe waarden zijn als volgt af te leiden:
Dn;T;A,k = Ilu;k + 52 dB
Ln;T;A = 59 dB - Ico

Tabel

Luchtgeluidsisolatie in dB van kalkzandsteenwanden met elementen, waarbij de stootvoegen zijn verlijmd.

WanddikteIlu;labRw
100 mm-845
120 mm-647
150 mm-251
175 mm-151
214 mm+254
300 mm+658
MAKZ Plus 175 mm+254
MAKZ Plus 250 mm+658
MAKZ Plus 300 mm+860

Ankerloze spouwconstructie.

120-60-120                  +13       65  
150-60-150+16    68
Stel een vraag Stel een
vraag
Offerte aanvragen Offerte
aanvragen
Afspraak maken Afspraak
maken
Bezoek plannen Bezoek
plannen